Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
   Trang Chủ
   Giới Thiệu
   Thông Báo
   Hình Ảnh
   Pháp Âm
   Thơ Huyền Không
   GĐPT Huyền Không
   Phowa
   
   
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 7 - 2017
   
      Từ Thứ Năm 20 tháng 7 đến Chủ Nhật 23 tháng 7
      Tại: Holiday Inn Chicago North Shore
      Skokie Banquet & Conference Center
      5300 W. Touhy Avenue, Skokie, IL 60077 USA
   
Phật Pháp Ứng Dụng Trong Đời Sống

Vui thay, chúng ta sống,
Không hận, giữa hận thù.
Giữa những người thù hận,
Ta sống không hận thù.

Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau.
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống không ốm đau.

Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn, giữa rộn ràng.
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống không rộn ràng.

Tích Truyện Pháp Cú

Copyright © 2017 huyenkhong.org. All rights reserved.


url and counting visits