Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       


   Trang Chủ
   Giới Thiệu
   Thông Báo
   Pháp Âm
   Hình Ảnh
   Thơ Huyền Không
   GĐPT Huyền Không

      
   
Phật Pháp Ứng Dụng Trong Đời Sống
   
Vui thay, chúng ta sống,
Không hận, giữa hận thù.
Giữa những người thù hận,
Ta sống không hận thù.
Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau.
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống không ốm đau.
Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn, giữa rộn ràng.
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống không rộn ràng.

Tích Truyện Pháp Cú

Copyright © 2017 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits