Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
   Trang Chủ
   Giới Thiệu
   Thông Báo
   Hình Ảnh
   Pháp Âm
   Thơ Huyền Không
   GĐPT Huyền Không
   Phowa
   
Thư Mời Phật Đản 2017
   
      Thứ Bảy, ngày 13 tháng 5 năm 2017

      02:00 pm: Lễ Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới (Lễ Quy Y)

      Chủ Nhật, ngày 14 tháng 5 năm 2017

      10:00 am: Pháp thoại
      11:00 am: Lễ Khánh Đản - Lễ tắm Phật truyền thống
      12:00 pm: Lễ cúng dường Trai Tăng
                       Văn nghệ cúng dường Phật Đản
                       (do nhóm Nghệ sĩ Thung Lũng Hoa Vàng và Phật Tử TV. Huyền Không
                       thực hiện)

                       Phật tử dùng cơm chay thân mật
      01:00 pm: Truy tiến chư Hương linh
      02:00 pm: Thí thực cô hồn

                                              HOÀN MÃN

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 7 - 2017
   
      Từ Thứ Năm 20 tháng 7 đến Chủ Nhật 23 tháng 7
      Tại: Holiday Inn Chicago North Shore
      Skokie Banquet & Conference Center
      5300 W. Touhy Avenue, Skokie, IL 60077 USA
   
Phật Pháp Ứng Dụng Trong Đời Sống

Ai sống một trăm năm ,
Không thấy pháp sanh diệt,
Tốt hơn sống một ngày,
Thấy được pháp sanh diệt.

Tích Truyện Pháp Cú

Ai sống một trăm năm,
Không thấy câu bất tử,
Tốt hơn sống một ngày,
Thấy được câu bất tử.

Ai sống một trăm năm,
Không thấy pháp tối thượng,
Tốt hơn sống một ngày,
Thấy được pháp tối thượng.

Copyright © 2017 huyenkhong.org. All rights reserved.


url and counting visits