Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
HÌNH ẢNH
   
   Đại Lễ Phật Đản 2015 | Đại Lễ Phật Đản 2016 | Đại Lễ Phật Đản 2017
   Đại Lễ Vu Lan 2015 | Đại Lễ Vu Lan 2016
   Húy Kỵ Ôn Huyền Không 2015
   Tết Bính Thân 2016 | Tết Đinh Dậu 2017
   Pháp Hội Dược Sư 2016 | Pháp Hội Dược Sư 2017
   Tiệc Chay Gây Quỹ 2016 | Xổ Số Gây Quỹ 2016
   Khóa Tu Phật Pháp Trẻ Em 2017
   
Trang Chủ

Copyright © 2017 huyenkhong.org. All rights reserved.