Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
PHÁP ÂM
 
    Trì Tụng: Kinh Dược Sư 01  02  03  04  05  06  07  08 
   
    Trì Tụng: Kinh Sám Hối Sáu Căn 01
   
    Trì Tụng: Kinh Thủy Sám 01  02  03
   
    Trì Tụng: Kinh Vu Lan 01
   
    Thỉnh Chuông U Minh 01
   
    Xướng Lễ: 48 Lời Nguyện của Phật A Di Đà 01
   
    Pháp Thoại: Bồ Tát Giới Tại Gia 01
   
    Pháp Thoại: Cây Bút Chì 01
   
    Pháp Thoại: Chín Phẩm Hoa Sen 01
   
    Pháp Thoại: Kinh Diệt Trừ Phiền Giận 01
   
    Thuyết Giảng: Duy Thức Học 01  02  03  04  05
   
Trang Chủ

Copyright © 2017 huyenkhong.org. All rights reserved.