Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
BẤT DIỆT

Ai hay hoa nở bao giờ
Quê hương tràn ngập nguồn thơ thanh bình
Xuân về mở cửa tâm linh
Trần gian còn đó mới tinh muôn đời

Cho nhau, cho một nụ cười
Trên môi nhân loại sáng ngời tình thương

Xuân Kỷ Mùi 1979

Thơ Huyền Không     Bàn Tay     Bên Cánh Song

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits