Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
BỒ CÂU

Mỗi sáng bồ câu đến
Trước mặt chùa đòi ăn
Là giờ ta xuất hiện
Im lìm không nói năng

Thơ Huyền Không     Bên Cánh Song     Bước Đi

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits