Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
BƯỚC ĐI

Dấu chân in mặt cát
Người đi mây trông theo
Cuộc đời là sa mạc
Biển đời thuyền nhổ neo

Thơ Huyền Không     Bồ Câu     Cây Tùng

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits