Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
CÂY TÙNG

Cây tùng năm lăm tuổi
Trên đầu lá còn xanh
Thiền Sư già cằn cỗi
Môi nở nụ cười lành

Thơ Huyền Không     Bước Đi     Có Một Xuân Xưa

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits