Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
CHIẾC CA SA

Đây bấy tim non góp lại thành,
Hoa lòng hé nở nụ tươi xanh.
Chung vui với cả niềm tin tưởng,
Tràn ngập muôn lòng hoa trắng tinh.

Nơi cảnh Thiền môn, sóng gió đàn,
Ngàn đời không nhuốm bụi thời gian.
Tâm hồn siêu thoát ngoài vô tận,
Thiền Định tháng ngày mãi dệt đan...

Tự tánh bao giờ có ruổi rong;
Mê, thì đi lạc giữa muôn giòng.
Quay về nhiếp niệm trong giây phút,
Thấy cả muôn đời bến nước trong.

Phiền não tiêu dần, đượm những hương.
Ca Sa: ánh sáng của đêm trường.
Nghìn đời với kẻ nguyền mang lấy,
Gieo rắc Đàm Hoa bát ngát hương.

(Đầu ngày nhập Hạ năm Thìn)

Thơ Huyền Không     Chân Như Hoa Nở     Chuông Chùa Xa Vọng

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits