Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
ĐÈN NỬA ĐÊM

Biết mấy đêm dài lặng lẽ qua,
Tâm tư cở mở ý chan hòa
Cuộc đời mộng huyễn mờ xa bóng
Mỗi phút âm thầm lại nở hoa

Trong cảnh an lành tỏa ngát hương
Mùi thuyền xóa nhạt bóng đêm trường
Thời gian chìm hẳn vào quên lãng
Pháp vị lan dần khắp tứ phương

Phiền não vô biên vắng lặng dần
Tâm hồn Đạo Sĩ vọng Siêu Nhân
Mơ màng từ độ xa xăm ấy
Thức tỉnh về trong ý nhập thần

Huyền diệu bao trùm đèn nửa đêm,
Canh ba trăng sáng chiếu quanh thềm;
Bóng đèn thiền viện rung rinh sáng
Ánh sáng soi vào hồn sáng thêm

Vô thỉ vô chung quá nhiệm mầu
Đèn lòng sáng mãi suốt canh thâu
Đêm đêm gió nhẹ luồn khe cửa
Mang những huơng trinh các địa cầu.

Thơ Huyền Không     Đây Ngày Phật Đản     Đêm Xuân Cầu Nguyện

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits