Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
ĐỜI CAO RỘNG

Vũ trụ bao la,
Biết đâu là nhà?
- Chân tâm bình đẳng,
Rộng quá hà sa

Ta mơ một cung trăng
Cho tâm hồn nới rộng;
Ta mơ ngọn hải đăng,
Giữa sương mù gió lộng.

Quyết tạo đời cao rộng,
Hùng dũng giữa kiếp người;
- Sinh Tử là Mê Mộng
Niết Bàn cũng Huyễn thôi!

Kiếp sống mênh mông vô cùng hạn
Thời gian ngừng đọng, phải từ đây?
Đường Đạo muôn xưa đầy ánh sáng,
Một niệm thông qua... vạn tháng ngày...

Ra đi đây:
Ngày mai tươi sáng,
Hẹn nước non này.
Thanh bình chờ đón,
Vũ trụ chia tay...

Cùng nhau đắp xây,
Một chân trời mới
Thuyền đời ghé đợi,
Giữa buổi chiều nay.

Niết Bàn sinh tử thị không hoa

Thơ Huyền Không     Đón Mừng Phật Đản     Đời Hoa

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits