Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
GIỌT LỆ CUỐI

Bây giờ ta mới hiểu ra
Phù hư mộng ảo hằng sa kiếp người
Còn đây giọt lệ cuối rơi
Trần gian xin hứng cuộc đời xin mang.

Thơ Huyền Không     Giao Thừa Tụng Pháp Hoa     Giọt Nước Đầu Ngọn Cỏ

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits