Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
HOA ĐẠO

Vạn kỷ nhân gian nở một lần,
Hương thơm còn mãi với muôn xuân,
Thời gian không hái MÙA HOA ấy,
Từng thoáng hương, Hoa Đạo thấm dần.

Hoa nở chào đời giữa sáng mai,
Muôn phương hớn hở đón hoa cười.
Đạo mầu ngân vọng trong tâm trí,
Trong lớp người qua, lại lớp người.

Sinh chúng chưa rời kiếp khổ đau,
Hương thơm hoa dịu nỗi ưu sầu.
Trên đường ngàn dặm vô cùng ấy,
Vạn pháp không ngừng cuộc bể dâu.

Luân chuyển bao giờ mới nghỉ chân.
Tìm về lối cũ của Năng Nhân?
Bao người lạc lõng trong ba cõi,
Chìm đắm đau thương mấy vạn lần!

Ưu đàm hoa, muôn thuở, Nhân gian nở một lần (Kinh Pháp Hoa)

Thơ Huyền Không     Hạt Cát     Hôm Nay Phật Giáng Sinh

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits