Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
KHAI BÚT

Xin đốt trầm lên cho khói bay
Hương thơm ngào ngạt suốt đêm ngày
Sáng nay thức dậy mừng xuân mới
Ta thấy lòng không chút đổi thay

Giao Thừa Quý Mùi 2003

Thơ Huyền Không     Kiếp Người     Khát Khao

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits