Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
LỮ KHÁCH

Cất bước lang thang khắp đó đây
Chí nguyền mang nặng cả hai vai
Hương thơm tỏa khắp trong thiên địa,
Rũ nhẹ ưu tư sạch tháng ngày.
Ra đi cho khỏi miền tam giới
Sầu hận mây ngàn theo gió bay.
Chiều xuống bên đường: nhà lữ khách
Dừng chân nghỉ lại một đêm nay.
Người đi man mác hồn sông núi
Phủ nặng ngàn cây không gió lay.

Quán trọ mãi nhìn theo lữ khách
Khách đi, đi mãi theo trời mây...
Người ơi, nhẹ bước trong mùa loạn
Ôm trái tim vàng tự bấy nay
Gió thổi muôn phương bao ý tịnh
Hoa lòng mấy độ gửi hương đây?
Người đi trong cõi đầy đau khổ
Nhẹ cất cho đời gánh đắng cay.

Thôi thôi ta đi cùng vũ trụ
Đem hương rải khắp nước non này!

Tam giới là quán trọ

Thơ Huyền Không     Lòng Đạo Sĩ     Mây Trắng Thong Dong

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits