Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
MÂY TRẮNG THONG DONG

Có, không đùa giỡn tháng ngày
Bao nhiêu phiền não rủ bay hồi nào
Đá kia ngồi đếm chiêm bao
Nước bao nhiêu nữa cũng vào biển trong

Ngàn năm mây trắng thong dong
Phiêu bồng hóa hiện mênh mông cuối trời
Còn đây, một đóa hồng tươi
Trên môi nhân loại nụ cười còn nguyên

Thơ Huyền Không     Lữ Khách     Một Bóng Trăng

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits