Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
NGỘ

Chặt tay cầu đạo tâm an
Người đưa lên đỉnh ngút ngàn trăng sao
Đôi mắt nhìn thẳng tâm bào
Ở đây Phật Tánh nói sao bây giờ
Con người lắm nỗi bơ vơ
Lang thang tìm kiếm bến bờ xa xôi
Bừng mắt sáng tâm ngộ rồi
Cánh tay rớt xuống còn tôi hiểu gì

Phật Đản Đinh Mão (1987)

Thơ Huyền Không     Ngày Xuân     Nguời Về

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits