Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
NHÌN CHIÊM BAO

Một sáng ngồi núi cao
Cửa sổ mây ra vào
Chén trà thời gian uống
Chậm rãi nhìn chiêm bao

Tôi nhìn chiêm bao đi
Chén trà chẳng nói gì
Ghế bàn đang tâm sự
Với một đóa tường vi

Pháp tọa lò hương trầm
Khói lên bay xa xăm
Không gian thơm ngào ngạt
Thanh bình như nội tâm

Tâm vật yên lặng rồi
Thời gian là chiếc nôi
Ra tôi về giải thoát
Còn đâu chuyện luân hồi

Bao lần ngồi tụng kinh
Bao lần đón bình minh
Sáng nay vừa tỉnh mộng
Đón mừng Phật giáng sinh

Phật Đản Sinh trong ta
Lá non ngập rừng già
Trên đỉnh cao chót vót
Lá xanh rừng xa xa

Năm mươi tám năm trôi
Núi cao sáng nay ngồi
Thời gian nhìn mộng ảo
Phật Đản về trong tôi.

Virginia, Nam Tuyền May 1985

Thơ Huyền Không     Nhìn...     Nhớ Ân Sâu

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits