Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
NHỚ ÂN SÂU

Như hoa nở giữa mùa xuân
Như chim hót giữa cõi rừng mênh mông
Ngày Phật Đản rộng vô cùng
Hai ngàn năm trước vẫn không đổi dời

Lâm Tì Ni mãi xinh tươi
Vô Ưu hoa nở muôn đời còn đây
Ngày xưa về lại chốn này
Sáng nay quỳ xuống chấp tay nguyện cầu

Ngày Phật Đản: nhớ ân sâu
Hương Trầm tỏa rộng nhiệm mầu Pháp âm
Sắc, không độ kẻ luân trầm
Kiếp người mộng ảo duy tâm trường tồn

Cúi đầu ngưỡng lạy Từ Tôn
Mặc cho dâu bể dập dồn thế nhân
Ra đời trong một hóa thân
Ta Bà thị hiện giáng trần độ sinh

Xin về nhóm lửa tâm linh
Sưởi hồn ấm lại: Lời kinh sáng ngày
Trùng trùng điệp điệp chắp tay
Nhớ ân Phật độ tháng ngày bình an.

Kỷ Niệm Phật Đản 2526

Thơ Huyền Không     Nhìn Chiêm Bao     Nhớ Cố Hương

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits