Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
QUÊ NGƯỜI ĐẠO SĨ

Mỗi bận thơ về trong khói hương
Có người Đạo Sĩ vọng Tây Phương
Lòng trần lắng xuống nương chân tánh
Hoa nở nơi nơi, ngát Phật đường

Anh võ ca vang khúc nhạc mầu
Suối vàng ngọt lịm vị cao sâu:
Bao người Thiện Hữu tay nâng đỡ
Bờ giác lên rồi, nhẹ khổ đau

Trói buộc mười giây (thập triền, thập sử) đã cổi xong
Có người Đạo Sĩ thảnh thơi lòng
Ra đi từ độ năm nào nhỉ?
Về đến quê nhà thấy trống không.

Trăng ở từng cao, trăng sáng nhiều
Chuông lòng thức tỉnh đã bao nhiêu
Về đây ôn lại thời xưa cũ
Mây vẫn lưng trời quyện tiếng tiêu...

Thơ Huyền Không     Quay Về Đây     Sanh Diệt

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits