Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
THANH TỊNH

"Ý", phan duyên đã muôn đời vạn kỷ,
Nhiếp tâm về trong một niệm không ly.
Ánh hào quang - nguồn định lực, Từ Bi -
Hoa Trí Tuệ nở trên lòng Đạo Sĩ.

"Ngộ", một phút thì đoạn trừ vô thỉ
Tánh Chân Như chiếu sáng cả tâm hồn
Nhưng bao giờ cũng tuyệt tướng, ly ngôn;
Hiểu Trung Đạo là pháp mầu vi diệu.

Mà bản thể xưa nay, hằng tịch chiếu,
Ôi viên dung! Trạm tịnh lại Thường hằng.
Hãy nhìn sâu: trong ánh sáng ngàn trăng,
Trăng Giải Thoát vẫn vô vàn sáng láng.

Giờ Tĩnh Tọa, sao đôi mắt chói rạng!
Lòng lâng lâng tràn ngập ý Tam Thiền.
Có gì bằng sống giữa cảnh vô biên
Hương Chính Đạo tỏa trên đường Chân Lý.

Thơ Huyền Không     Tuyết     Thiền Sư

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits