Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
THỨC TỈNH

Khuya này vừa tỉnh mộng
Ta cười đếm ngón tay
Ô, mình là vang bóng
Ngoài hiên trăng sáng đầy

Thơ Huyền Không     Thuyền Xa Bến     Trăng Đạo Lý

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits