Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
THUYỀN XA BẾN

Thuyền ai trôi dạt sóng mây
Chiều thêm bến vắng, non vây dáng buồn.
Theo giòng, nước cứ trôi luôn,
Nào ai biết được cỗi nguồn về đâu?

Muôn sông có mấy nhịp cầu
Miền trăng sáng biếc mái lầu khóm tre.
Sương rơi, chim ngủ không nghe,
Gió đâu thổi mạnh lá che bóng ngàn.

Trông thuyền khách phải lang thang
Bờ xa lấp lánh đèn làng ngư ông.
Thuyền đi, đi mấy khúc sông
Thuyền về, về với mênh mông biển trời.

Rừng đêm nhẹ tiếng chuông rơi
Gọi ai mê tỉnh, kêu đời tỉnh mê.
Dẫu đi theo nước chưa về:
Thuyền xưa bến cũ không hề xa nhau.

Tặng anh Trúc

Thơ Huyền Không     Thuyền Lạc Bến     Thức Tỉnh

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits