Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
TRĂNG GIỮA MÙA

Đã mấy mùa thu đón gió trăng
Không gian hồ hãi, mộng hoa đăng
Bao đêm ngồi nhớ ngoài vô tận
Quá khứ buồn như khoảng đất bằng

Kiếp sống đeo hoài theo xác thân
Đường đi muôn lối: rộng xa gần
Tình đời đen bạc dồn tâm sự
Nhạc Đạo Từ Bi dịu tiếng ngân

Thức tỉnh: Chuông khuya trăng giữa mùa
Đạo mầu lắng sạch chuyện hơn thua
Ở đây, trăng sáng nhiều không ngớt
Lòng đẹp về quanh những mái chùa

Thế giới thương yêu rộn ánh vàng
Đây mùa thu đến gió thu sang
Tâm linh rợn ngợp tình mây nước
Hạt bụi cần chi sự hợp tan?

Mây vướng không gian tự thuở nào
Vườn đời hoa bướm rộn chiêm
Hằng sa số kiếp đều vô nghĩa
Vũ trụ chưa hề giải nghĩa sao?

Thơ Huyền Không     Trăng Đạo Lý     Trăng Sáng Qua Lòng Người

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits