Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
TRĂNG SÁNG QUA LÒNG NGƯỜI

Trăng về soi bước người đi
Bơ vơ ngõ hẹp, mơ gì xa xăm?
Một tình thương qua tháng năm
Tâm tư một ánh trăng rằm trên không
Làm sao thoát kiếp tang bồng
Xuôi về bến giác, ngồi trông dặm trường
Bao nhiêu cảnh cũ mờ sương
Trần lao rũ sạch ngát hương nhiệm mầu
Bao nhiêu u ám còn đâu?
Đêm nay trăng sáng soi lầu tâm linh
Đại dương sóng gió thanh bình
Bao nhiêu hoa lá vô tình xinh tươi
Nhờ trăng sáng qua lòng người
Nghìn năm còn mãi, đời đời không phai
Lắng hồn vọng đến ngày mai
Vui miền cực lạc, Phật Đài trong tâm
Sớm khuya thanh thoát hương trầm
Không hoa tan biến, chân tâm thường còn

Thơ Huyền Không     Trăng Giữa Mùa     Trăng Vẫn Trong

Copyright © 2018 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits