Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
TRĂNG VẪN TRONG

Xuân về mơ trăng cũ
Thấy được bóng người xưa
Cổ kim về đoàn tụ
Huyền diệu ánh trăng mờ

Phiền não vây đằng trước
Vô minh chắn phía sau
Tương lai hùng dũng bước
Đôi mắt chưa phai màu

Đêm tối đường vẫn thấy
Nẻo đạo vững đi hoài
Rồng nào không vùng vẫy
Mây nước lội ngày mai

Qua rồi mấy xuân cũ
Góc chùa trăng vẫn trong
Thiền sư chưa buồn ngủ
Ánh trăng ngập cả phòng

Los Angeles, Xuân Bính Dần

Thơ Huyền Không     Trăng Sáng Qua Lòng Người     Trẻ Thơ

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits