Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
TRẺ THƠ

Chùa xưa mái ngói cũ
Trèo lên nắm cây sào
Đêm khuya rồi không ngủ
Kéo rụng bao nhiêu sao?

Thơ Huyền Không     Trăng Vẫn Trong     Trên Đường Ta Đi

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits