Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
TỤNG KINH

Mở ra Tam Tạng kinh
Ta ngồi đọc một mình
Trăng sao soi từng chữ
Giữa đất trời lặng thinh

Thơ Huyền Không     Tọa Thiền     Tuyết

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits