Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
VỀ TRONG PHẬT ĐẢN

Con người và nỗi khổ đau
Trần gian và nỗi nhiệm mầu tử sinh
Chắp tay lặng ngắm tâm mình
Hằng sa số Phật Đản Sinh độ đời
Hằng sa số kiếp con người
Khổ đau, mầu nhiệm cuối trời mây bay
Ngàn năm còn được một ngày
Về trong Phật Đản hôm nay tín thành
Nguyện cầu đất nước thanh bình
Tự Do, Độc Lập dân tình thắm tươi
Dù sao vẫn giữ môi cười
Khổ đau, mầu nhiệm chưa vơi trong lòng.

Kỷ niệm Phật Đản 2527

Thơ Huyền Không     Ước Mong     Vọng Chiều Thu Xưa

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits