Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
VÔ THỈ VÀ VÔ CHUNG

Từ thuở có trời đất
Loài người biết thương nhau
Đêm khuya Thiền Viện khuất
Tình tự trăng nhiệm mầu

Thơ Huyền Không     Vọng Chiều Thu Xưa     Vu Vơ

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits