Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
XUÂN VẪN CÒN ĐÂY

Mây trắng bay về tận cố hương
Trăng xưa sáng ngập mấy con đường
Mai vàng tự thuở ngàn năm trước
Hương thoáng tâm hồn dạ vấn vương

Xuân hạ thu đông cảnh bốn mùa
Ngọt ngào hòa hợp vị cay chua
Địa cầu xê dịch trong sanh diệt
Ai dẫn đêm về cho gió khua

Xuân vẫn còn đây sao nhớ trông
Muôn năm hình ảnh đóa hoa hồng
Chân không nhẹ bước lên Thiền Viện
Bốn mấy xuân rồi, có biết không

Hoa nở bên đường hương thoáng bay
Điểm trang nhân loại nước non này
Hoàng Anh về hót trên cành liễu
Đây khoảng trời xanh không đổi thay

Thơ Huyền Không     Xuân Ở Phương Nào     Xuân Về

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits