Banh Xe
Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
Banh Xe
TIẾNG VIỆT
Sen Nho     Sen Nho     Sen Nho
ENGLISH
   Banh Xe   Trang Chủ
   Banh Xe   Giới Thiệu
   Banh Xe   Thời Khóa
   Banh Xe   Pháp Âm
   Banh Xe   Thông Báo
   Banh Xe   Thư Xuân
   Banh Xe   Thư Phật Đản
   Banh Xe   Thư Vu Lan
   Banh Xe   Khóa Tu
   Banh Xe   Hình Ảnh
   Banh Xe   Phước Thiện
   Banh Xe   Thơ Văn
   Banh Xe   Vườn Bồ Đề
   Banh Xe   Phật Thích Ca
   Banh Xe   Phật A Di Đà
   Banh Xe   Phật Dược Sư
   Banh Xe   Phật Di Lặc
   Banh Xe   Quán Thế Âm
   Banh Xe   Kinh Tụng
   Banh Xe   Giới Luật
   Banh Xe   Thần Chú
   Banh Xe   Tịnh Độ
   Banh Xe   Thiền
   Banh Xe   Kim Cang Thừa
   Banh Xe   Phật Học
   Banh Xe   Từ Điển
   Banh Xe   Liên Kết
  
 
Chu Tieu Thinh Mo  THỜI KHÓA HÀNG NGÀY  Chu Tieu Thinh Mo

Kính thưa Chư Ni và Phật tử:

Vẫn biết tu viện mới kiến lập đương nhiên nhiều việc cần phải làm, tuy nhiên, thời khóa TU HỌC xin đại chúng coi như việc ăn cơm, uống nước hay hít thở không khí vậy. Chính vì vậy, thiết tha nhắc nhở đại chúng đừng bỏ thời khóa của chính mình.

Sau đây là thời khóa hàng ngày của tu viện trong thời gian mới kiến tạo:

05:00 am:  Thức chúng
05:30 am:  Công phu khuya
07:30 am:  Ăn sáng
08:30 am:  Chấp tác
12:00 pm:  Thọ trai
01:30 pm:  Chỉ tịnh
02:30 pm:  Thức chúng
03:00 pm:  Chấp tác
04:00 pm:  Công phu chiều
05:00 pm:  Dược thực
07:00 pm:  Tịnh Độ
08:30 pm:  Học Phật Pháp của Chư Ni
10:30 pm:  Chỉ tịnh

* Thứ Sáu:
06:00 pm:  Tụng Kinh Địa Tạng (trọn bộ)

* Chủ Nhật:
10:00 am:  Pháp Thoại
11:00 am:  Tụng Kinh
12:00 pm:  Ăn cơm

Đây là thời khóa bắt đầu áp dụng từ ngày 11 tháng 11 năm 2014.

Xin Chư Ni và Phật tử liễu tri.

Nam mô A Di Đà Phật.

  
   Dharma Wheel   Home
   Dharma Wheel   Introduction
   Dharma Wheel   Schedule
   Dharma Wheel   Dharma Audio
   Dharma Wheel   Announcement
   Dharma Wheel   Spring Festival
   Dharma Wheel   Vesak
   Dharma Wheel   Ullambana
   Dharma Wheel   Retreat
   Dharma Wheel   Photo Gallery
   Dharma Wheel   Charity
   Dharma Wheel   Poetry
   Dharma Wheel   Bodhi Garden
   Dharma Wheel   Sakyamuni
   Dharma Wheel   Amitabha
   Dharma Wheel   Bhaisajya
   Dharma Wheel   Maitreya
   Dharma Wheel   Avalokiteshvara
   Dharma Wheel   Buddhist Sutras
   Dharma Wheel   Buddhist Ethics
   Dharma Wheel   Mantra
   Dharma Wheel   Pure Land
   Dharma Wheel   Meditation
   Dharma Wheel   Vajrayana
   Dharma Wheel   Buddhist Study
   Dharma Wheel   Dictionary
   Dharma Wheel   Buddhist Links

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits