Banh Xe
Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
Banh Xe
TIẾNG VIỆT
Sen Nho     Sen Nho     Sen Nho
ENGLISH
   Banh Xe   Trang Chủ
   Banh Xe   Giới Thiệu
   Banh Xe   Thời Khóa
   Banh Xe   Pháp Âm
   Banh Xe   Thông Báo
   Banh Xe   Xuân
   Banh Xe   Phật Đản
   Banh Xe   Vu Lan
   Banh Xe   Khóa Tu
   Banh Xe   Hình Ảnh
   Banh Xe   Phước Thiện
   Banh Xe   Thơ Văn
   Banh Xe   Vườn Bồ Đề
   Banh Xe   Thích Ca
   Banh Xe   A Di Đà
   Banh Xe   Dược Sư
   Banh Xe   Di Lặc
   Banh Xe   Quán Âm
   Banh Xe   Kinh Tụng
   Banh Xe   Giới Luật
   Banh Xe   Thần Chú
   Banh Xe   Tịnh Độ
   Banh Xe   Thiền
   Banh Xe   Kim Cang
   Banh Xe   Phật Học
   Banh Xe   Từ Điển
   Banh Xe   Liên Kết
  
 
Chu Tieu Thinh Mo  THỜI KHÓA HÀNG NGÀY  Chu Tieu Thinh Mo

Hàng ngày:
05:00 am:  Thức chúng
05:30 am:  Công phu khuya
07:30 am:  Dùng sáng (tự túc soạn thức ăn cho chính mình)
08:30 am:  Chấp tác và cá nhân tùy theo nhu cầu
11:30 pm:  Quá đường (dùng cơm trưa)
02:00 pm:  Chấp tác và cá nhân tùy theo nhu cầu
04:30 pm:  Công phu chiều (cúng thí thực)
05:30 pm:  Dùng chiều (tự túc soạn thức ăn cho chính mình)
07:00 pm:  Thời khóa Tịnh Độ
10:00 pm:  Chỉ tịnh

Chủ Nhật:
05:00 am:  Thức chúng
05:30 am:  Công phu khuya
10:00 am:  Thời khóa Tịnh Độ
11:00 am:  Pháp Thoại
12:00 pm:  Cúng cơm chư hương linh và Phật tử dùng cơm trưa

Thứ Bảy:
01:30 pm:  Lớp học Phật Pháp trẻ em

Thứ Sáu:
06:00 pm:  Tụng Kinh Địa Tạng (trọn bộ)

Mỗi nửa tháng (theo âm lịch):
Lạy sám hối Hồng Danh và nghe tuyên lại Tam Quy Ngũ Giới.

 Những đại lễ sẽ thông báo sau.

  
   Dharma Wheel   Home
   Dharma Wheel   Introduction
   Dharma Wheel   Schedule
   Dharma Wheel   Audio
   Dharma Wheel   Announce
   Dharma Wheel   Spring
   Dharma Wheel   Vesak
   Dharma Wheel   Ullambana
   Dharma Wheel   Retreat
   Dharma Wheel   Gallery
   Dharma Wheel   Charity
   Dharma Wheel   Poetry
   Dharma Wheel   Garden
   Dharma Wheel   Shakyamuni
   Dharma Wheel   Amitabha
   Dharma Wheel   Bhaisajya
   Dharma Wheel   Maitreya
   Dharma Wheel   Avalokita
   Dharma Wheel   Sutras
   Dharma Wheel   Ethics
   Dharma Wheel   Mantra
   Dharma Wheel   Pure Land
   Dharma Wheel   Meditation
   Dharma Wheel   Vajrayana
   Dharma Wheel   Study
   Dharma Wheel   Dictionary
   Dharma Wheel   Links

Copyright © 2020 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits