Những tấm lòng của những người con Phật An Lạc, Huyền Không cùng quý Đạo Hữu xa gần đang hướng về và chia sẻ với "Khúc Ruột Miền Trung" Xin thay mặt quý bà con miền Trung đang ngập trong lũ lụt tri ơn lắm lắm.

Tu viện Huyền Không và chùa An Lạc vẫn đang tiếp tục tiếp nhận và chuyển đến đồng bào Miền Trung những tấm lòng vàng chia sẻ cùng bà con trong cơn hoạn nạn. Hàng trăm Phật tử khắp nơi, kẻ ít người nhiều, đã hoan hỷ chung tay đóng góp để mong giúp đỡ đồng bào vơi bớt phần nào những khó khăn vì lũ lụt. Ni chúng Huyền Không và Chùa An Lạc xin tiếp tục cập nhật dưới đây những tấm lòng vàng từ khắp mọi nơi đã góp sức cho đến giờ phút này. Vẫn còn đó không biết bao nhiêu hoàn cảnh thương tâm trong vùng lũ lụt, rất mong quý Phật tử, quý mạnh thường quân gần xa tiếp tục rộng lòng hỗ trợ để công việc cứu giúp đồng bào tiếp tục và đạt nhiều hiệu quả hơn. Chúng tôi chân thành tri ân mọi sự góp sức vào lúc này và cam kết chuyển đến tận tay đồng bào mọi giá trị đóng góp, không thông qua bất cứ tổ chức nào.

Xin chân thành tri ân tất cả.