Chìm đắm bơ vơ mấy độ rồi,
Hôm nay trầm lặng nhớ xa xôi.
Nhớ mùa Hương Đạo - mùa Tươi Sáng,
Hương ngát mười phương thắm tuyệt vời.

Biết nhắn làm sao hỡi nhạc vàng,
Mùa hoa tràn ngập nỗi hân hoan.
Tình thương cao rộng trời mây núi,
Trải mấy muôn đời vẫn chứa chan.

Thấp thoáng đâu đây những ảnh hình
Của mùa hương đạo ngát hương trinh
Với tâm thành kính đầy rung cảm,
Quỳ dưới Liên Đài nguyện chứng minh.

Hôm nay sống dậy cả thời xưa,
Hình ảnh Vô Ưu chửa xóa mờ.
Còn thấy mùa hoa bay phấp phới,
Hương trầm tỏa nhẹ khắp Chân Như.

Bao đứa con thơ luống lạc loài
Giờ đây Bi Ngưỡng bóng Như Lai.
Ôi ngày Phật Đản huy hoàng quá!
Con đốt tâm hương cảm niệm Ngài.

(Cảm Niệm Ngày Phật Đản)
Mùa Hương Đạo ôi! mùa hương kính mến!
Thắm muôn lòng, làm sống dậy muôn phương.


Trúc Diệp