• CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
    TU VIỆN HUYỀN KHÔNG
    Nơi ươm mầm những cội Bồ Đề
  • VƯỜN BỒ ĐỀ HUYỀN KHÔNG
    Những hạt giống lành từ vùng đất Phật: Bồ Đề Đạo Tràng
Cập nhật thông tin cứu trợ lũ lụt Miền Trung

Cập nhật thông tin cứu trợ lũ lụt Miền Trung

Những tấm lòng của những người con Phật An Lạc, Huyền Không cùng quý Đạo Hữu xa gần đang hướng về và chia sẻ với Khúc Ruột Miền Trung Xin thay mặt quý bà con miền Trung đang ngập trong lũ lụt tri ơn lắm lắm. Tu viện Huyền Không và chùa An Lạc vẫn đang tiếp tục tiếp...
Thông tin cứu trợ đồng bào nạn nhân lũ lụt Miền Trung

Thông tin cứu trợ đồng bào nạn nhân lũ lụt Miền Trung

Ni chúng Tu viện Huyền Không (San Jose, CA) và Chùa An Lạc (Indiana) xin kính chia sẻ thông tin cập nhật về hoạt động cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Miền Trung Việt Nam, bao gồm THƯ CẢM ƠN gửi từ Thôn Lam Thủy, miền Trung VN và một số hình ảnh cứu trợ lũ lụt trong đợt một....
THÔNG TƯ CỨU TRỢ NẠN NHÂN LŨ LỤT MIỀN TRUNG 2020

THÔNG TƯ CỨU TRỢ NẠN NHÂN LŨ LỤT MIỀN TRUNG 2020

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI Chùa An Lạc – 5249 E. 30th Street, Indianapolis, IN 46218 – U.S.A. Tel.: (317) 545-1234 * (408) 329-3199 THÔNG TƯ V/V CỨU TRỢ NẠN NHÂN...

GIỚI THIỆU VƯỜN BỒ ĐỀ TU VIỆN HUYỀN KHÔNG

Hướng Về Miền Trung

Tu Viện huyền Không - Chùa An Lạc
Năm 2020